Obecne czasy sprawiają , że założenie własnej działalności nie jest etapem , który wymaga z nas różnych wizyt w placówkach urzędowych i poświęcania wolnych chwil na mozolne załatwiania. Już nie ma w tym obszarze zbędnej fatygi ze strony przyszłego przedsiębiorcy. Potrzeba u jedynie obecności internetu. Jeśli zatem mamy przed sobą laptopa , wchodzimy na właściwą stronę, gdzie wypełniamy wniosek Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a na koniec zatwierdzamy go przy udziale naszego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Kolejny punkt to wysłanie dokumentu drogą elektroniczną pod jeden konkretny adres, skąd zostanie już odesłany do Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS albo KRUS i urzędu skarbowego. Kiedy nie posiada się e-podpisu, zostaje potrzeba pójścia do urzędu gminy, by tam bezpośrednio podpisać złożony formularz. Wpis do ewidencji nastąpi w chwili, gdy wniosek zostanie zweryfikowany. Jeśli pragniemy wiedzieć tak jak założyć firmę, mnóstwo informacji na ten temat znajdziemy w sieci. Nie powinniśmy mieć tutaj nawet małego kłopotu, gdyż profesjonalnych źródeł jest tu bezwzględnie sporo. Poza tym, to tylko parę kroków, a po ich wykonaniu zostaniemy przedsiębiorcami.