Coraz większe oczekiwania przedstawiane są względem przedsiębiorców w obecnych czasach. Prawdą jest, że samo zakładanie firmy nie potrzebuje już długotrwałego załatwiania a nie jest więc tak ciężkie , jak dawniej, lecz komplikacja jest w innym zakresie. Co z tego bowiem, że mamy swoją działalność, jeśli nie będziemy zdolni dostosować się do potrzeb rynku. Stały rozwój firmy jest niezbędny do tego, by mogła ona stawiać czoła konkurencji i zyskać coraz to kolejnych klientów. Stąd, dobór systemu, na jakim oparte są jej działania, okazuje się niezwykle ważne. We każdych przedsiębiorstwach, w każdej możliwej branży, skuteczne oprogramowanie wspierające pracowników na różnych stanowiskach wybranych działów, staje się niezbędne . Musi ono pomagać w przepływie informacji, gromadzeniu wiedzy i ogólnej współpracy. Jeśli zatem interesuje nas oprogramowanie atlassian, a to chociażby bonfire sklep zaoferuje nam w korzystnym pakiecie. Ten jest zbierany w oparciu o wymagania danej organizacji. Żeby jednak wiedzieć, które one są, przydatna staje się pomoc podmiotu, który ma tu doświadczenie. Pomoże on dostosować system zarówno pod względem struktury wewnętrznej , jak również czynników zewnętrznych. Później jest już jedynie instalacja, konfiguracja i szkolenie personelu na temat obsługi.