Ciesząc się kwestiami biurowym w firmie, każdy pracownik powinien znać pewne podstawy sporządzania oficjalnych pism. Wiadomo, że działając przy sprawach administracyjnych, nieraz jest się do czynienia z przygotowaniem odpowiedzi do urzędów państwowych, firm proponujących współpracę lub też obecnych wspólników. Nie bez znaczenia są także relacje z mediami czy oferentami jakichś usług. Oczywiście, wszystko zależy też od typu przedsiębiorstwa, w jakim się działa, jak i z tego, w jakiej branży jest osadzone. W każdym z obszarów, charakterystyka pracy biurowej i sporządzanych tam pism może być zupełnie inna. Bez względu jednak na to, jaka ona jest, najczęściej , bardzo przydatne okażą się wzory dokumentów, które prezentowane są w serwisach prawniczych. Można tam znaleźć liczne formularze, wnioski czy oświadczenia, przydatne przy załatwianiu konkretnych spraw. Jak wiadomo, niektóre pisma mają ściśle określone formy, których trzeba się trzymać. W głównej mierze są to pisma do urzędów i sądów. Niemniej, poprawne zwroty i części składowe dotyczą wszelkich oficjalnych podań, które do kogoś wysyłamy . Należy być na uwadze, że pismo, które przekazujemy dalej jest czymś, co świadczy o nas i naszej firmie. Nie należy więc pozwalać sobie na coś, co zbuduje nasz negatywny wizerunek.